Privacyverklaring

 

Privacy is een illusie. Overal waar je komt (offline en online) laat je een spoor van herkenning achter. Door de nieuwe privacywetgeving moet iedereen die gegevens verwerkt en opslaat, hier transparant in zijn. Het Groene Broertje is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.hetgroenebroertje.nl
sytse@hetgroenebroertje.nl

Sytse Monsma is de Functionaris Gegevensbescherming van Het Groene Broertje Hij is te bereiken via sytse@hetgroenebroertje.nl
www.instagram.com/hetgroenebroertje
www.facebook.com/hetgroenebroertje
www.twitter.com/groenebroertje

Het Groene Broertje verwerkt je persoonsgegevens doordat je een bezoek brengt aan deze blog, een reactie achterlaat, cookies accepteert of contact opneemt via het contactformulier.

Het Groene Broertje verwerkt de volgende persoongegevens:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op Het Groene Broertje
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Op Het Groene Broertje.nl is het niet de bedoeling dat ik gegevens verzamel over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan helaas niet controleren of een bezoeker ouder dan zestien is. Ik adviseer ouders zelf actief betrokken te zijn bij het internetgedrag van hun kinderen. Zo kunnen we voorkomen dat gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Ben je er van overtuigd dat ik gegevens heb verzameld van jouw minderjarige zoon of dochter? Stuur dan een e-mail naar sytse@hetgroenebroertje.nl zodat het proces voor verwijdering in gang gezet kan worden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Het Groene Broertje verwerkt jouw persoonsgegevens:
– Voor het verzenden van een e-mailnotificatie
– Zodat je een reactie kunt achterlaten op de website
– Om contact met je te kunnen opnemen bij bijvoorbeeld winacties
– Het Groene Broertje analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en om in de gaten te houden welke artikelen je het meest interessant vindt

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Het Groene Broertje bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

E-mailadres: Jouw e-mailadres bewaar ik 36 maanden of tot uitschrijving van de nieuwsbrief of na het verzoek om een reactie onder een artikel te verwijderen. Het verzoek kun je doen door het online contactformulier in te vullen. Je gegevens worden dan binnen uiterlijk 30 dagen verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verstrek natuurlijk geen gegevens aan derden als het niet echt noodzakelijk is. Een enkele keer is het wel noodzakelijk. Bijvoorbeeld als je mee hebt gedaan aan een winactie, een bedrijf wil inzien wat mijn publiek is of omdat je het zelf hebt aangegeven.

Cookies of vergelijkbare technieken die ik gebruik

Het Groene Broertje gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het Groene Broertje en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar sytse@hetgroenebroertje.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoongegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via sytse@hetgroenebroertje.nl. Ik heb de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Je kunt mij gezien hebben bij..